እውነቱን መነጋገር የህልውና ጉዳይ ሲሆን!

እውነቱን መነጋገር የህልውና ጉዳይ ሲሆን! ሶፊዝም፤ በአንዳንድ የምስራቃዊው ክፍለ ዓለም አካል በሆኑ ሀገራት ውስጥ የሚመለክ ሃይማኖታዊ አስተሳሰብ ነው፡፡ ይሔንኑ መንፈሳዊ እሳቤ የሚያመልኩ ህዝቦችም “ሶፊዎች” በመባል ይታወቃሉ፡፡ እናም ሶፊዎቹን ከሌላ ከማንኛውም ሃይማኖት ተከታይ ምእመናን የተለዩ ተደርገው እንዲወሰዱ የሚያደርጋቸው መሰረታዊ ምክንያት፤ የእውነትን ዱካ በማነፍነፍ መጠመድን የሚያዘወትሩ መሆናቸው ነው ማለት ይቻላል፡፡ ለዚህ የሶፊዝም ሃይማኖት ተከታይ ማህበረሰባችን ከሌላው ዓለም ምእመናን ይልቅ ለአፍቅሮተ እውነት የተለየ ግምት ይሰጣሉ ለሚያሰኛቸው መከራከሪያ ፤ እንደ አብነት ከሚጠቀሱት ጉዳዮችም የሚከተለው ይገኝበታል፡፡ በሶፊ ማህበረሰቦች ዘንድ “ኖር…

Read More

Interactions of the Ethiopian and global media

Interactions of the Ethiopian and global media Bereket Gebru In today’s globalizing world, interactions between people, organizations and states have reached a new high. The interaction and influence between cultures and states has also shot up along with these pronounced exchanges. The chapter of history that came after the end of the cold war has seen the spread of liberal concepts all over the world. With the victory of the capitalist bloc and the subsequent…

Read More

Putting a stop to impunity

Putting a stop to impunity Bereket Gebru The unrest in some parts of the country between June and September 2016 claimed the lives of a lot of people and led to the destruction of millions of birr worth of property. The rightful social demands for good governance turned sour and led to fatal clashes between protesters and the Ethiopian security forces. As widely covered by the opposition media run by Ethiopians living abroad back then,…

Read More

ነውጥና ሁከት ናፋቂዎችን የገታ አዋጅ

ነውጥና ሁከት ናፋቂዎችን የገታ አዋጅ   ታዬ ከበደ መንግስት አውጆት በህዝቡ ባለቤትነት እውን እየሆነ ያለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በርካታ ማሻሻያዎች ተደርገውለታል። እነዚህ ማሻሻያዎች የሚያመለክቱት ነገር በሀገራችን ያለው ሰላም ወደ ቦታው እየተመለሰ መሆኑን ነው። ሆኖም አንዳንድ ፅንፈኞች አዋጁ የዜጎችን መብቶች እንደተጣሰ አድርገው በማውራት ላይ ናቸው። ሆኖም እንኳንስ አሁን በርካታ የአዋጁ አንቀጾች ተነስተው ይቅርና በመጀመሪያም ቢሆን አዋጁ በዜጎች የዕለት ተዕለት ህይወት ላይ ጫና አዕፈጠረም። እርግጥ እነዚህ ነውጥና ሁከት ናፋቂዎች ይህን የሚያስወሩት የአዋጁ መኖር ለእኩ ተግባራቸው ምቹ ስላለሆነ…

Read More

ለጥልቅ ተሃድሶው ስኬት

ለጥልቅ ተሃድሶው ስኬት  /ታዬ ከበደ/ በአሁኑ ወቅት እየተካሄደ ያለው የጥልቅ ተሃድሶ ንቅናቄ በተቀመጠለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ተካሂዷል። በሁሉም ባለድርሻ አካላት ውስጥ በአስተሳሰብ ደረጃ መግባባት ላይ ተደርሷል። ይህ ውጤትንም የመጀመሪያው ደረጃ የተሃድሶው ውጤት መሆኑን ኢህአዴግና መንግስት ገልፀዋል። ታዲያ ይህን የአስተሳሰብ ግብብነት ወደ ተግባር መቀየር የገዥው ፓርቲ፣ የመንግስትና የህዝብ ሃላፊነት ነው። በሁሉም በጥልቀት የመታደስ መድረኮች ሀገራችን ውስጥ መልካም አስተዳደርን ያሰፍናሉ የተባሉ ጉዳዩች ሁሉ እውን ሆነዋል። በተለይም ለመልካም አስተዳደር መጓደል ምክንያት የሆኑ የፌዴራልና የክልል መንግስታት አመራሮች፣ የስራ ፈፃሚዎችና…

Read More

ስርዓቱ የህዝቦችን ተጠቃሚነት እውን እያደረገ ነው!

ስርዓቱ የህዝቦችን ተጠቃሚነት እውን እያደረገ ነው!  /ታዬ ከበደ/ የኢፌዴሪ ህገ መንግስት በሰፊው የሕዝብ ተሳትፎ የተዘጋጀ ከመሆኑ ሌላ በህገ መንግሥቱ ውስጥ በሰፈሩት ድንጋጌዎች ላይ አገራዊ መግባባቱ እየዳበረ መምጣት፣ ለዴሞክራሲና ልማት ድንጋጌዎች ተግባራዊነት ቁርጠኛ መንግሥት መኖር በኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በአጭር ጊዜ ውስጥ ስር እየሰደደ እንዲሄድ ብሎም አገሪቱ ፈጣን ወደሆነ የልማት ጐዳና እንድትገባ አስችሏታል። ህገ መንግሥቱ አገሪቱ ፍትሃዊ የምጣኔ ሀብት ዓላማዎችን ማራመድ እንዳለባት በግልጽ ደንግጓል። ይህንን ዓላማ ለማረጋገጥ መንግሥት ዜጎች በአገሪቱ የሚገኘውን ሀብት በፍትሃዊነት ተጠቃሚ የሚሆኑበትን አሰራር የመቀየስ…

Read More

ሕገ መንግስትና የሕግ የበላይነት

ሕገ መንግስትና የሕግ የበላይነት /ታዬ ከበደ/ በህግ ካለተደነገገ በስተቀር በየትኛውም ሀገር ውስጥ የሚኖር ዜጋ የህግ የበላይነትን በመፃረር እንዳሻው ሊኖር አይችልም። ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የዜጎች ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ በህግና ስርዓት የሚመራ ካልሆነ የትኛውም ወገን የመኖር ዋስትና ሊኖረው አይችልም። በመሆኑም ማንኛውም ዜጋ የሚንቀሳቀሰው ህግ ባለበት ሀገር ውስጥ ነውና ህገ-ወጥ ተግባርን ከከወነ የህግ የበላይነት ተፈፃሚ እንደሚሆንበት ማወቁ ተገቢ ይመስለኛል። ህገ መንግስቱ የህግ የበላይነትን ለማስጠበቅ ሲል ከህግ አግባብ ውጪ ስልጣን መያዝ የተከለከለ ነው። ይህም የህገ መንግስቱን አንቀፅ 56 የሚመለከት…

Read More

የወጣቶችን ስራ አጥነት የመቅረፍ ተግባር

የወጣቶችን ስራ አጥነት የመቅረፍ ተግባር                                ዳዊት ምትኩ ይህን ጠጣጥፍ ለማዘጋጀት መነሻ የሆነኝ በቅርቡ “ሞ ኢብራሂም” የተሰኘው የጥናትና ምርምር ፋውንዴሽን “የወጣቶች ሥራ አጥነት ችግር ከኢትዮጵያ በቀር በመላው የአፍሪካ አህጉር ችግር ነው” በሚል ርዕስ የ51 የአፍሪካ ሃገራትን ኢኮኖሚ በመዳሰስ ይፋ ያደረገው ጥናት ነው። ጥናቱ ባለፉት አስርት ዓመታት የኢትዮጵያ የሥራ አጥነት ችግርና የወጣቶች የስራ አጥነት ችግር መጠን አንፃራዊ በሆነ መልኩ መረጋገቱን አስታውቋል። እርግጥ የፋውንዴሽኑ ጥናት ትክክል ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በተጠቀሱት ዓመታት የወጣቶችን የስራ አጥነት ችግር ለመቅረፍ ብዙ መንገድ…

Read More

የሰላም ዲፕሎማሲያችን

የሰላም ዲፕሎማሲያችን    ዳዊት ምትኩ የኢትዮጵያ መንግስት ሀገራዊ ህልውናን የማስጠበቁ ጉዳይ ሊሳካ የሚችለው ሁለት ቁም ነገሮችን፣ ማለትም ውስጣዊና ውጫዊ ሁኔታዎች ላይ መሰረት በማድረግ ብቻ እንደሆነ በማመን ለተግባራዊነቱ ሲንቀሳቀስ መቀየቱ የሚታወቅ ነው።  በመጀመሪያ ደረጃ በከፍተኛ ኋላ ቀርነትና የድህነት አዘቅት ተዘፍቃ ለቆየችው ሀገራችን ፈጣን የኢኮኖሚ ልማት፣ የዴሞክራሲያዊ ግንባታና ሰላምን የማረጋገጥ የህልውና ጉዳይ መሆኑን በመገንዘብ ለመበታተን ተቃርባ የነበረችውን ሀገራችንን ለመታደግ የሚያስችል አቅጣጫዎች በማስቀመጥ ወደ ተግባር የተሸጋገረበት ሁኔታ ነው፡፡ በሌላ በኩልም መንግስት የአካባቢያችን ሰላምና ልማት መረጋገጥ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ለሀገራችን…

Read More

በሀገር ውስጥ ሰርቶ ማደግና መለወጥ ይቻላል!

በሀገር ውስጥ ሰርቶ ማደግና መለወጥ ይቻላል! ዳዊት ምትኩ ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር እዚህ ሀገር ውስጥ መነጋገሪያ ከሆነ ዓመታት ተቆጥረዋል። ይሁንና የችግሩ አሳሳቢነትና ትኩሳት ዛሬም ድረስ አለ። የችግሩ ምንጭ በመንግስት በኩል በሚገባ የተለየ ቢሆንም፤ ችግሩን ሙሉ ለሙሉ መቅረፍ አልተቻለም። ይህ የሆነበት ምክንያትም ሀገራችን ውስጥ ዛሬ የ“አይቻልም” መንፈስ እየተሰበረ መሆኑን የማይገነዘቡና በግ ወጥ አዘዋዋሪዎች የተሳሳተ ገለፃ ምክንያት የሚታለሉ ዜጎች በመኖራቸው ይመስለኛል። እናም በእነዚህ ህገ ወጥ አዘዋዋሪዎች ምክንያት በተይም ወጣቱ ክፍል በአቋራጭ ሃብት ለማግኘት የሚያደርገው የተሳሳተ ስሌት ለከፋ…

Read More
1 2 3 17