የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲፈቱ…

የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲፈቱ…

የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲፈቱ…                                                  ደስታ ኃይሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ጠያቂ ህብረተሰብ ተፈጥሯል። ይህ ህብረተሰብ መብትና ግዴታውን በሚገባ እየተገነዘበ መጥቷል። እናም ይህን ግንዛቤ ያጎለበተው በየአካባቢው የሚገኝ የህብረተሰብ ክፍል በየጊዜው የሚደርስበትን የመልካም አስተዳደር ችግሮች ፊት ለፊት መታገል ይኖርበታል። ህብረተሰቡ ከእርሱ የሚደበቁ ነገሮች ባለመኖራቸው አሁንም የመፍትሔው አካል ሆኖ ይበልጥ መንቀሳቀስ ያለበት ይመስለኛል። መንግስት ከህዝቡ ጋር በመሆን በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ይበልጥ ለመፍታት ግብ ጥሏል። ሁለተኛው የአምስት ዓመት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በሀገራችን የተጀመረውን የትራንስፎርሜሽንና የህዳሴ ጉዞ…

Read More

ገፅታ ግንባታና ኢንቨስትመንት

ገፅታ ግንባታና ኢንቨስትመንት

ገፅታ ግንባታና ኢንቨስትመንት                                                 ዘአማን በላይ የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ረገድ ውጤታማ ሆኗል። ይህ ውጤት የተገኘው መንግስት ከህዝቡ ጋር በመሆን የሀገሪቱን ገፅታ ለመገንባት ባደረገው ጥረት መሆኑ አይካድም። የገፅታ ግንባታ ስራ የአንድ ጊዜ ተግባር አይደለም። ተከታታይና የረጅም ጊዜ ስራን ይጠይቃል። በአሁኑ ወቅት ሀገራችን ማግኘት የቻለችው የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ለረጅም ዓመታት በመከናወኑ ነው። የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ሀገራችን ውስጥ የስራ ዕድል ይፈጥራል። የውጭ ምንዛሬ ግኝታችንም ይጎለብታል። ይህ ግኝታችን የሀገር ኢኮኖሚን በማጎልበት ኢትዮጵያ ላለመችው መካከለኛ ደረጃ ገቢ ካላቸው…

Read More

ድርቅን መቋቋም የቻለ ሀገራዊ አቅም

ድርቅን መቋቋም የቻለ ሀገራዊ አቅም

ድርቅን መቋቋም የቻለ ሀገራዊ አቅም                                                  ቶሎሳ ኡርጌሳ የምስራቅ አፍሪካ ቀጣና ለአየር ንብረት ለውጥ የተጋለጠ ነው። በዚህም ሳቢያ በየጊዜው ለድርቅ አደጋ ይጋለጣሉ። ኢትዮጵያም ከዚህ የተፈጥሮ አደጋ ልታመልጥ አልቻለችም። በተለያዩ ወቅቶች ለድርቅ አደጋ ተጋላጭ ሆና ቆይታለች። ርግጥ ድርቅን መቋቋም የሚያስችል አቅም በኢፌዴሪ መንግስት አማካኝነት በመገንባቱ ሀገራችን ውስጥ ድርቅ ወደ ረሃብ እንዳይቀየር ማድረግ ተችሏል። እንደሚታወቀው የኢፌዴሪ መንግስት ላለፉት 15 ተከታታይ ዓመታት በሀገር ውስጥ ባስመዘገበው ዕድገት ሳቢያ ሰው ሰራሽም ይሁን የተፈጥሮ አደጋን እየተቋቋመ ነው። ይህ አቅሙም በሀገራችን ውስጥ በተለያዩ…

Read More

የህዳሴው ግድብ በመርህ እንጂ በዘፈቀደ የሚመራ አይደለም!

የህዳሴው ግድብ በመርህ እንጂ በዘፈቀደ የሚመራ አይደለም!

የህዳሴው ግድብ በመርህ እንጂ በዘፈቀደ የሚመራ አይደለም!                                                          ቶሎሳ ኡርጌሳ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያዊያን ብቻ አይደለም። የቀጣናው፣ የተፋሰሱ ብሎም የአፍሪካ ኩራት ጭምርም ነው። ግድቡን በላባቸው ወዝ እየገነቡት ያሉት የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይህን ግድብ ከጀመሩ ስድስት ዓመታት አልፏቸዋል። በእነዚህ ዓመታት ውስጥ በርካታ ድሎችን ተጎናፅፈዋል። በዚህም ራዕያቸውን በማሳካት ላይ ይገኛሉ። እንደሚታወቀው የኢፌዴሪ መንግስት በህዝቦች ተሳትፎና መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትና መልካም አስተዳደር የሰፈነባት፣ ማህበራዊ ፍትህ የነገሰባት፣ ከድህነት ተላቃ መካከለኛ ገቢ ያላት ኢትዮጵያ እውን የማድረግ ራዕይን ሰንቆ…

Read More

ለፅንፈኞች አሉባልታ ላለመጋለጥ!

ለፅንፈኞች አሉባልታ ላለመጋለጥ!

ለፅንፈኞች አሉባልታ ላለመጋለጥ!                                                        ዘአማን በላይ የፅንፈኞች ሴራ ብዙ ነው። ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም። እነዚህ ሃይሎች የጥበትና የትምክህት ፍላጎታቸውን ለማሳካት እንዲሁም የአንዳንድ ፀረ-ኢትዮጵያ ሃይሎችን ተልዕኮ በመቀበል እዚህ ሀገር ውስጥ ስላለው ሁኔታ የማያስወሩት ነገር የለም። ተጨባጭ ሁኔታውን በመካድ ኢትዮጵያ ሰላም የራቃት ሀገር አስመስለው በማቅረብ የሚያናፍሱት አለሉባልታ የትየለሌ ነው። ሆኖም ለእንዲህ ዓይነቱን የ“በሬ ወለደ” ድርሰት ቦታ መስጠት አይገባም። ለተራ ወሬም ራስን ማጋለጥ ተገቢ መስሎ አይሰማኝም። በተለይም ወጣቱ ለእነዚህ ሃይሎች አሉባልታ ምንም ቦታ መስጠት የለበትም። እንደሚታወቀው እነዚህ ሃይሎች የሚሰነዘረው አሉባልታ…

Read More

የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለውን ህገ-መንግሥታዊ ልዩ ጥቅም አስመልክቶ የቀረበ መግለጫ

የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለውን ህገ-መንግሥታዊ ልዩ ጥቅም አስመልክቶ የቀረበ መግለጫ

የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለውን ህገ-መንግሥታዊ ልዩ ጥቅም አስመልክቶ የቀረበ መግለጫ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሰፊ ውይይት ካካሄዱበት በኋላ በተወካዮቻቸው አማካይነት ያፀደቁት ህገ-መንግሥት የሁሉንም ሕዝቦች መብቶችና ጥቅምች የሚያስጠብቅ ነው፡፡ ህገ-መንግሥቱም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የቃል-ኪዳን ሰነድ ሲሆን ዓላማውም በሕዝቦች መፈቃቀድና ፍላጎት እንዲሁም ዴሞክራሲያዊ አንድነት ለማጎልበት እንዲቻል በጋራ ያፈሯቸው እሴቶችና ሃብቶች እንዲሁም ትስስሮች እንዳሏቸው በማመን- በታሪካቸው ሂደት ውስጥ ያጎለበቷቸውን የጋራ ጉዳዮች ይበልጥ ለማበልፀግና የተዛቡ ግንኙነቶችንም በማረም አንድ ጠንካራ የጋራ ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ እና የጋራ ፖለቲካዊ…

Read More

የደቡብ ሱዳን የሠላም ጉዳይ የእኛም ጉዳይ የሚሆነው …

የደቡብ ሱዳን የሠላም ጉዳይ የእኛም ጉዳይ የሚሆነው …

የደቡብ ሱዳን የሠላም ጉዳይ የእኛም ጉዳይ የሚሆነው … ወንድይራድ ኃብተየስ የደቡብ ሱዳን ጉዳይ ከኢትዮጵያ ጋር የተቆራኘ በርካታ ክስተቶችን አምቆ ይዟል።  ደቡብ ሱዳኖች ከሰሜን ሱዳን ጋር በነበራቸው የረዥም ጊዜ የሽምቅ ውጊያ ጦርነት ውስጥ አጼ ኃይለ ሥላሴ ሁለቱን ወገኖች ለማስታረቅ ሰፊ ጥረት አድርገዋል፡፡ ሽምግልናው የተሳካ እስኪመስል ድረስ ሁለቱን ባላንጣዎች አዲስ አበባ ላይ አሸማግለው እጅ ለእጅ አጨባብጠዋል። እንዳለመታደል ሆኖ ከሽምግልናው በኋላ ወደ ወትሮው ግጭትና ጦርነት ተመለሱ እንጂ። ታዲያ ያኔ የደቡብ ሱዳኑ የመጀመሪያው ንቅናቄ አኛኝያ አንድ ሁለተኛው ደግሞ አኛኝያ…

Read More

የሚሰራ ጦሙን የማያድርባት አገር መፍጠር ተችሏል

የሚሰራ ጦሙን የማያድርባት አገር መፍጠር ተችሏል

የሚሰራ ጦሙን የማያድርባት አገር መፍጠር ተችሏል አባ መላኩ የዛሬው  ሰላም   የአስርት ሺዎች  ህይወትንና የአካል መሰዋትነት ተከፍሎበታል። በርካቶች ለህዝባዊ ዓላማ  ስኬት መስዋዕትነት ከፍለዋል።  እነዛ እውነተኛ  የህዝብ ልጆች ትግል ውጤታማ ሆኖ በአገራችን በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ መሰረት ያደረገ ዴሞክራሲያዊ መንግስት መገንባት በመቻሉ ዘላቂ ሰላም በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ጭምር ማስፈን ተችሏል። ሰሞኑን የሰማዕታት ዕለትን ዘክረናል። የአሁኑ ትውልድ ሃላፊነት መሆን ያለበት ሰማዕቶቻችንን ማሰብ ብቻ ሳይሆን የእነዛ የህዝብ ልጆች ዓላማ ስኬት የሆነውን የአገራችንን ዴሞክራሲያዊ  ስርዓት  መጠበቅ መሆን  መቻል አለበት።…

Read More

ሰላም ለኢትዮጵያ የህዳሴ ጉዞ

ሰላም ለኢትዮጵያ የህዳሴ ጉዞ

ሰላም ለኢትዮጵያ የህዳሴ ጉዞ ኢዛና ዘመንፈስ ሰላም የነገሮች ሁሉ ቁልፍ ጉዳይ ስለመሆኑ ብዙ ተብሏል፡፡ በእርግጥ ደግሞ አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት ሳይኖር ምንም ዓይነት ተግባር መከወን አይቻልም፡፡ እንደኛ አገር ድህነት ለመላቀቅ ቆርጦ የተነሳ ህዝብና መንግስት ባለበት ሁኔታ ቀርቶ፣ መቼም ይሁን የትም የተሟላ ሰላም የማይሻ ህብረተሰብ ይኖራል ብሎ ማሰብ ይከብዳል፡፡ ከዚህ እጅግ ወሳኝ የጋራ መግባባትን የሚጠይቅ ዓለም አቀፋዊ አጀንዳ ጋር በተያያዘም፣ ከትላንት እስከ ዛሬ ወይም ከጥንት ጊዜ ጀምሮ፣ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት በምድራችን ላይ እንዲሰፍን የማድረግ…

Read More

ድርቁን ለመቋቋም የሚደረገው ጥረት

ድርቁን ለመቋቋም የሚደረገው ጥረት                                       ሰለሞን ሽፈራው ሰሞኑን ከወደ ባህር ማዶ በድርቅ ምክንያት ለምግብ እጥረት ስለተጋለጡ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጉዳይ የሚያወሳ ዜና ነበር፡፡ በቢቢሲ እንደተዘገበ የተነገረለት ሰሞነኛ ዜና “በኢትዮጵያ የድርቅ አደጋ ተጠቂዎችን ለመርዳት እየተደረገ ያለው ጥረት ባጋጠመ የምግብ እህል ምክንያት ሊስተጓጎል እንደሚችል የዓለም ምግብ ድርጅት አስታወቀ” የሚል ነው፡፡ ይህ መረጃ ነባራዊ እውነታውን ያላገናዘበና ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሚኒስቴር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ገልጸዋል፡፡ በአሁን ወቅት የዕለት ደራሽ ምግብ  ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ከታመነባቸው፤ ወደ…

Read More
1 2 3 45